tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kreowanie marki lidera w administracji publicznej

Nazwa studiów: Kreowanie marki lidera w administracji publicznej
DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%, A NAWET 100%
Forma studiów: studia hybrydowe  
Liczba semestrów: 2 semestry 

Cel studiów: 
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przywódczych w sferze publicznej, między innymi:
- zdobycie przez uczestników umiejętności efektywnego komunikowania się z kluczowymi grupami otoczenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego (pracownikami, mieszkańcami, liderami opinii, organizacjami, partnerami);
- zdobycie umiejętności kreowania własnej marki i wizerunku; 
-praktyczne zapoznanie się z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu publicznym, takimi jak budowanie partnerstw i współpraca, także międzysektorowa, myśleniem projektowym i sieciowym, współzarządzaniem; 
- zapoznanie z najnowszymi trendami; 
- zdobycie praktycznych kompetencji liderskich; 
- poznanie i rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania, realizowania i analizowania przeprowadzonych kampanii komunikacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.

Dla kogo? 
Studia są przeznaczone dla pracowników administracji publicznej rządowej oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów oraz dla tych, którzy planują zatrudnienie w administracji publicznej. W szczególności kierowane są do osób, które:
- pracują w strukturach jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego;
- pełnią funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją; 
- przygotowują się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze; 
- planują karierę polityczną w samorządzie;
- pracują w biurach promocji; 
- chcą rozwijać kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów;
- stawiają na rozwój osobisty i chcą zaktualizować wiedzę na temat innowacyjnych trendów
W programie studiów znajdą się między innymi:
- kreowanie marki osobistej lidera w sektorze publicznym; 
- wystąpienia publiczne; 
- prezentacje biznesowe;
- budowanie marki lidera – case study (Spotkania z liderami sektora publicznego i NGO );
- podstawy zarządzania projektami;
- budowanie zespołów i przywództwo;
- nowoczesny PR i komunikacja w administracji publicznej;
- warsztat komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in: dr Oliwia Tarasewicz-Gryt – dziennikarka, trenerka, współzałożycielka i wiceprezeska fundacji WrOpenUp;   dr Paweł Greń - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki), autor licznych publikacji, które ukazały się w kraju i za granicą, współpracuje z Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Zasady rekrutacji:
Złożenie w terminie kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy przesłać na adres: dziekanatwnhis@kans.pl

Cena: 4000 zł (możliwość płatności w ratach)

Pobierz podanie na studia podyplomowe 
Pobierz plan studiów

Drogi Kandydacie, jeżeli chciałbyś skorzystać z pożyczki na kształcenie, odsyłamy do strony www.inwestujwrozwoj.pl - gdzie można uzyskać więcej informacji na temat pomocy materialnej.

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.